Pisemne zapytanie E-2204/05 skierowane przez: Martine Roure (PSE), Giovanniego Favę (PSE) i Wolfganga Kreissla-Dörflera (PSE) do Komisji. przypadków uprowadzeń ludzi na terytorium Państw Członkowskich UE i ich przewożenia do aresztu w krajach trzecich