Pisemne zapytanie P-2970/05 skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji. EFRR