Pisemne zapytanie E-1976/04 złożone przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. wsparcia ludności obszarów górskich w Algarve (Portugalia)