Pisemne zapytanie P-3899/05 skierowane przez: Thomasa Wise'a (IND/DEM) do Komisji. mandatu demokratycznego