Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 17 marca 2005 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii. # Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Uregulowanie wspólnotowe w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych - Ustawodawstwo krajowe zezwalające na użycie oznaczenia "bio" w stosunku do produktów niepochodzących z ekologicznej produkcji. # Sprawa C-135/03. Komisja przeciwko Hiszpanii TITJUR