Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 264, 8 wrzesień 2011