Pisemne zapytanie E-4706/07 skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE), Giselę Kallenbach (Verts/ALE), Mikela Iruja Amezagę (Verts/ALE), Joosta Lagendijka (Verts/ALE) i Angelikę Beer (Verts/ALE) do Komisji. odmowy zarejestrowania partii mniejszości macedońskiej przez Bułgarię