Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3374 – SR Technics/FLS Aerospace)Tekst mający znaczenie dla EOG