Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 1989 r.