Uredba Komisije (ES) št. 2112/2004 z dne 10. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 634/2004 o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 in Uredbe (ES) št. 2111/2003 zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji