Verordening (EG) nr. 2112/2004 van de Commissie van 10 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 634/2004 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad en Verordening (EG) nr. 2111/2003 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie