Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2112/2004 tal- 10 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 634/2004 li jistipula miżuri transitorji għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2202/96 u tar-Regolament (KE) Nru 2111/2003 minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovejna u s-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea