Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2006 r.$