Pisemne zapytanie E-1138/06 skierowane przez: Jonasa Sjöstedta (GUE/NGL) do Komisji. ogłoszenia przez Turcję Talaata Paszy bohaterem