Pisemne zapytanie E-1533/06 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. poprawy bezpieczeństwa w porcie rybackim Portimão w Lagoa oraz wsparcia udzielanego rybakom