Komunikat Komisji - Sprawozdanie Roczne dla Organu Udzielającego Absolutorium w sprawie Kontroli Wewnętrznych przeprowadzonych w 2003 r. (artykuł 86 ust. 4 rozporządzenia finansowego) {SEC(2004) 1351}