Sprawa T-837/16: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2019 r. — Szwecja/Komisja (REACH — Decyzja Komisji zezwalająca na wykorzystanie żółtego sulfochromianu ołowiu i czerwonego chromianu, molibdenianu i siarczanu ołowiu — Artykuł 60 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 — Badanie niedostępności rozwiązań alternatywnych — Naruszenie prawa)