Pisemne zapytanie E-3080/06 skierowane przez: Alberta Maata (PPE-DE) i Camiela Eurlingsa (PPE-DE) do Komisji. alarmującej sytuacji w Syrii i jej konsekwencji dla polityki UE dotyczącej migracji i azylu