Pisemne zapytanie E-4108/05 skierowane przez: Ashleya Mote'a (NI) do Komisji. relacji: tajne służby - Viviane Reding