Pisemne zapytanie P-3904/06 skierowane przez: Béatrice Patrie (PSE) do Komisji. europejskiej normy dla zintegrowanej produkcji w sektorze owoców i warzyw