Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3754 — Strabag/Dywidag) Tekst mający znaczenie dla EOG