Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie wykazu zakładów w Nowej Zelandii zatwierdzonych do celów przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty (83/402/EWG)