Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9091 – SNAM / SGI / Sardinia Newco) (Tekstas svarbus EEE.)