Wyrok Trybunału z dnia 24 kwietnia 1980 r. # Procureur de la République przeciwko René Chatain. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de grande instance de Nanterre - Francja. # Wartość celna. # Sprawa 65/79. TITJUR Chatain