Pisemne zapytanie E-2297/06 skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji. polisy ubezpieczenia grupowego w Szkocji