Pisemne zapytanie E-2238/06 skierowane przez: Patricka Gauberta (PPE-DE) do Komisji. warunków kontynuacji pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Palestyny