Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego ustanawiającego na lata 2007-2013 program ramowy Prawa podstawowe i sprawiedliwość ; wniosków dotyczących decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających na lata 2007-2013 programy szczegółowe Walka z przemocą (Daphne) oraz profilaktyka i informacja antynarkotykowa Prawa podstawowe i obywatelstwo Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako części programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość