Pisemne zapytanie E-1458/05 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. wsparcia dla obszarów nieuprawianych i organizacji przedstawicieli tych obszarów