Pisemne zapytanie E-3301/06 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. podręcznika dotyczącego programu uczenia się przez całe życie wydawanego w rzadziej używanych językach