TITJUR Wspólnota Europejska Opinia rzecznika generalnego Stix-Hackl przedstawione w dniu 27 kwietnia 2006 r. # Wspólnota Europejska przeciwko państwu belgijskiemu. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour d'appel de Bruxelles - Belgia. # Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich - Artykuł 3 - Podatki pośrednie - Orzeczenia sądów krajowych - Opłaty skarbowe. # Sprawa C-199/05.