Pisemne zapytanie E-2366/06 skierowane przez: Struana Stevensona (PPE-DE) do Komisji. subsydiów Turcji dla hodowli okonia