Pisemne zapytanie E-5048/06 skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji. równości