Pisemne zapytanie E-0872/05 skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji. regulacji dotyczącej nielegalnych imigrantów - systemu wczesnego ostrzegania