Pisemne zapytanie E-0351/05 skierowane przez: Marca Rizza (GUE/NGL), Umberta Guidoniego (GUE/NGL) i Daniela Stroza (GUE/NGL) do Komisji. ponownego rozpoczęcia procedury legislacyjnej dotyczącej dyrektywy w sprawie oprogramowania