Nařízení Komise (ES) č. 89/97 ze dne 20. ledna 1997, kterým se počtvrté mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství