Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1643/89 z dnia 12 czerwca 1989 r. określające standardowe kwoty wykorzystywane dla finansowania czynności fizycznych powstających przy publicznym składowaniu produktów rolnych