Pisemne zapytanie E-2852/09 skierował: Robert Kilroy-Silk (NI) do Komisji. Caroline Flint