Pisemne zapytanie E-3817/06 skierowane przez: Johna Bowisa (PPE-DE) do Komisji. wytycznych EMEA dla badań klinicznych produktów leczniczych