Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 12, 15 styczeń 2011