Pisemne zapytanie E-1921/06 skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL) do Komisji. utworzenia w Maroku ośrodków dla nieletnich, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej