Pisemne zapytanie E-3477/06 skierowane przez: Juttę Haug (PSE) do Komisji. dotacji wspólnotowych w Nadrenii Północnej-Westfalii