Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 260, 19 październik 2005