Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3396 – Group 4 Falck/Securicor) Tekst mający znaczenie dla EOG