Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4014 — GLB/Luminar/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG