Pisemne zapytanie P-2650/04 złożone przez: Marie Isler Béguin (Verts/ALE) do Rady. ubiegania się Gruzji o członkowstwo w Unii Europejskiej