Sprawa C-419/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Městský soud v Praze (Republika Czeska) w dniu 10 sierpnia 2011 r. — Česká spořitelna, a.s. przeciwko Geraldowi Feichterowi