Pisemne zapytanie E-3799/06 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. pomocy udzielanej dla produkcji win na Azorach