Pisemne zapytanie E-3421/05 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. intryg komisarza Barrota w związku z Olympic Airways