Pisemne zapytanie E-9277/10 Salvador Garriga Polledo (PPE) do Komisji. Promowanie mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej