Pisemne zapytanie E-4693/06 skierowane przez: Marco Rizza (GUE/NGL) do Komisji. zdelegalizowania KSM (czeskiego Komunistycznego Związku Młodzieży)